Wybudowany przed wojną murowany most na Bobrze

Powrót